Hrana

„Jesti, to je jedna od četiri svrhe našeg života. Još nisam došao do zaključka koje su ostale tri.“

– Monteskije

„Hrana verovatno ima snažan uticaj na čoveka i njegov razvoj.... Ko zna ne dugujemo li vazdušnu pumpu nekoj dobro skuvanoj supi, da li često za rat treba da zahvalimo slaboj supi. To zaslužuje temeljnije istraživanje.“

– Džon Kristof Lihtenberg

„... da se mogu u knjigu staviti, koju Tebi dragi Čitatelju na dar prilažem, ljubezno te moleći, da je sa onom iskrenošću primiš sa kojim Ti je ja predajem...“

– iz knjige „Prvi srpski kuvar“ jeromonaha Jerotija Draganića